SSB vs Martingale

Dit programma speelt de volgende strategieën op de roulette:

SSB: Er wordt ingezet op even of oneven. Om te bepalen op welke van de twee, wordt gekeken naar de uitkomst van tien worpen geleden. Was dat even, dan wordt er nu op oneven ingezet en vice versa. De begininzet is 1. Na elk verlies wordt de inzet verdubbeld. Na elke winst wordt de begininzet weer ingezet. Bij 10 verliezen op rij wordt ook weer de begininzet ingezet.

Reverse SSB (rSSB): Ook hier wordt ingezet op even of oneven, maar tegengesteld aan SSB. Ook hier wordt na verlies de inzet verdubbeld en na winst of 10 verliezen op rij wordt weer 1 ingezet.

Martingale: De inzet is altijd op rood. Begin inzet is ook 1, en bij verlies wordt verdubbeld. Bij winst of na 10 verliezen op rij wordt weer met inzet 1 begonnen.

Aanklooien: De inzet is altijd op zwart en gelijk aan de inzet van SSB. Soms wordt dus verdubbeld na een verlies, maar soms ook na een winst. Soms wordt weer met inzet 1 begonnen na een winst, maar soms ook na een verlies.

SSB-2: Er wordt ingezet op 1-18 of 19-36. Om te bepalen op welke van de twee, wordt gekeken naar de uitkomst van tien worpen geleden. Was dat 1-18, dan wordt er nu op 19-36 ingezet en vice versa. De begininzet is 1. Na elk verlies wordt de inzet verdubbeld. Na elke winst wordt de begininzet weer ingezet. Bij 10 verliezen op rij wordt ook weer de begininzet ingezet. Deze strategie is dus gelijk aan SSB, maar nu op de enkelvoudige kansen 1-18 en 19-36.

Aanklooien-2: Er wordt ingezet op 1-18 of 19-36. Als SSB-2 inzet op 1-18, doet Aanklooien-2 dat op 19-36 en vice versa. De hoogte van de inzet wordt willekeurig gekozen uit [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512], waarbij de kans op inzet 256 twee keer zo groot is als de kans op inzet 512, de kans op inzet 128 twee keer zo groot is als de kans op inzet 256, de kans op inzet 64 twee keer zo groot is als de kans op inzet 128 etc. Hierdoor zal deze strategie wat minder vaak de hoge inzetten plaatsen als de andere strategieën, waardoor de gemiddelde inzet lager wordt en er met deze strategie op den duur dus minder verloren zal worden.

Door op Start te klikken begint het spel. Er worden eerst random 10 nummers gegenereerd zodat de strategieën die de uitkomst van 10 worpen eerder gebruiken om hun inzet te bepalen van start kunnen. Na deze tien worpen begint elke strategie met inzet 1. Bovenin het scherm verschijnen de laatst gevallen nummers. Het laatst gevallen nummer staat links. De zwarte pijl wijst de uitkomst 10 nummers voor dit laatst gevallen nummer aan.

Linksonder kan Quick Spin aangevinkt worden om het geheel sneller te laten gaan.

Onder het speelveld staat meer uitleg over waarom deze strategieën hier worden gesimuleerd.

Waarom deze strategieën

Op het forum van casino site Onetime is een aardige discussie gaande over de SSB strategie. Deze strategie zou een speler veel kans op winst geven en in elk geval beter zijn dan zo maar wat aanklooien op de roulette. Deze discussie is hier te vinden: SSB vs Martingale.

Bovenstaande strategieën zijn gekozen om te laten zien dat SSB eigenlijk niets anders is dan Martingale en beide strategieën hetzelfde huisvoordeel ondergaan als simpelweg aanklooien.

De SSB strategie bestaat eigenlijk uit twee onderdelen: verdubbeling van de inzet na verlies (tot een bepaald maximum) en de keuze op welke enkelvoudige kans wordt ingezet. Deze keuze wordt bepaald door de uitkomst van 10 worpen geleden. Als we er van uit gaan dat die keuze essentieel is om de strategie succesvol te laten zijn, dan betekent dat uiteraard dat inzetten op de tegengestelde enkelvoudige kans niet succesvol kan zijn. Dat is precies wat de reverse SSB (rSSB) doet. Hebben beide strategieën een vergelijkbaar resultaat, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat de keuze voor de inzet geen essentiële rol in de strategie speelt.

Laten we in SSB de afhankelijke keuze voor waarop wordt ingezet weg, dan houden we enkel het verdubbelen over. Ofwel, zonder de keuze voor waarop wordt ingezet, is SSB niets anders dan Martingale. Als de keuze waarop wordt ingezet inderdaad zorgt voor een betere strategie, dan moeten SSB en Martingale dus zeer verschillende resultaten geven. Zijn resultaten van beide strategieën vergelijkbaar dan had de keuze voor waarop wordt ingezet geen noemenswaardige invloed, en is de SSB strategie dus geen verbetering op de Martingale strategie.

Om te laten zien dat ook de verdubbelings strategie op de lange termijn geen invloed heeft op je resultaat gebruiken we Aanklooien en Aanklooien-2. De inzet van Aanklooien is gelijk aan die van SSB, maar dan altijd op zwart. Hierdoor wordt er dus soms verdubbeld na verlies, maar soms ook na winst. Dit druist uiteraard tegen de Martingale strategie in en zal dus voor aanzienlijk andere resultaten moeten zorgen als deze strategie slechter zou zijn dan Martingale of SSB. Datzelfde geldt voor Aanklooien-2, waarbij niet alleen tegengesteld wordt ingezet aan SSB-2, maar ook nog eens een willekeurige hoeveelheid. Zou SSB een goede strategie zijn, dan zou zowel SSB als SSB-2 het significant beter moeten doen dan Aanklooien-2.

Op korte termijn zul je zien dat de SSB en Martingale strategieën zeer waarschijnlijk flink zullen afwijken van de aanklooi-strategieën. Dit kan echter in positieve zin zijn of in negatieve zin. Dit komt omdat je bij de SSB/Martingale strategieën slechts een zeer kleine kans hebt op een verliesreeks tot de maximuminzet. Gemiddeld zul je per 784 reeksen die eindigen met een winst (waardoor je die reeks dus slechts 1 winst maakt) een reeks tegenkomen waar je tien keer op rij verliest (en dus een dik verlies maakt). Komt die verliesreeks eerder, dan doet je strategie het slechter dan verwacht, komt die verlies reeks later dan doe je het beter dan verwacht. Dit is echter puur een kwestie van geluk (of variantie zoals we in de wiskunde zeggen).

Laat je het programma langer lopen, dan zul je zien dat voor de SSB en Martingale strategieën het aantal verliesreeksen dicht bij het verwachte aantal komt te liggen en dat het verlies percentage ook voor deze strategieën op 2,7% komt te liggen, net als voor de Aanklooi strategieën. Dit betekent uiteraard dat positieve resultaten op korte termijn niets anders kunnen zijn dan het gevolg van variantie. Zouden positieve resultaten het resultaat zijn van de strategie, dan zouden die positieve resultaten ook zichtbaar moeten zijn op de lange termijn.